دریافت گزارش اعتباری و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی | گزارش اعتباری آی چک

گزارش اعتباری اشخاص حقیقی

گزارش اعتباری اشخاص حقوقی
کدی که برای شما پیامک شد را وارد نمایید.


صورت حساب گزارش اعتباری شما

آشنایی با کاربردهای گزارش اعتباری

صورتحساب قابل پرداخت برای دریافت گزارش اعتباری شما به شرح زیر می باشد:هزینه دریافت گزارش :

۱۵۰,۰۰۰ ریال

مالیات بر ارزش افزوده (9%) :

۱۳,۵۰۰ ریال

جمع کل قابل پرداخت :

۱۶۳,۵۰۰ ریال